Meer Jaren Onderhoud Plan

Meer Jaren Onderhoud Plan

Voor diverse VvE Beheerders en Woningcorporaties verrichten wij inspecties en stellen we Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP) op.
Recentelijk is dit nog gedaan voor een VvE Beheerder in Den Haag, hoekpand Laan van NOI – Schenkkade.