Huize Dijckweg Naaldwijk

Huize Dijckweg Naaldwijk

Inspectie en opstellen meerjarenonderhoudsplan 

Periode: 2022

Voor de vastgoedeigenaar hebben wij een bouwkundige- en installatietechnische inspecties uitgevoerd en hiervoor het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP/MJOP) opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige staat en toekomstige onderhoud- en investeringskosten.

Type complex: woonzorgvoorziening