Implementatie Security Systeem

Implementatie Security Systeem

Projectgegevens:

Periode: 2014-2015
Opdrachtgever: ProRail Facilitaire Zaken Projectenbureau
Functie: Projectmanager/gedelegeerd opdrachtgever
Projectvolume: Vertrouwelijk
Discipline: Facilitair/ICT
Omgeving: Binnenstedelijk/Randstedelijk
Type bedrijf: Semi-overheid

Implementatie van het Security Management Systeem Yardz. Het security management platform dient als een ‘schil’ om het geheel van ingezette hard- en software vanuit het project Upgrade Beveiligingsvoorzieningen heen. Het maakt besturing, communicatie en bediening mogelijk van achter een overzichtelijke en toegankelijke user interface. Het biedt de nodige integratie tussen alle ingezette beveiligings- en toegangscontrolecomponenten en faciliteert de interactie daartussen.

Werkzaamheden:

  • Het definiëren van de projectopdracht en – doelstelling in overleg met de opdrachtgever, hierbij rekening houdend met geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd;
  • Het opstellen van het projectplan, investeringsvoorstel, programma van eisen; Het controleren en beoordelen werkomschrijving, begroting, werkopdracht en proces- of projectplanning.
  • Het inventariseren, beoordelen en selecteren van de inkoop van producten en diensten bij uitvoerende partijen.
  • Toezien op het uitvoeren van het projectplan, monitoren en bijsturen.
  • Afstemmen projectvoortgang met het projectteam, stakeholders en de opdrachtgever;
  • Het functioneel aansturen van de projectteams;
  • Het periodiek opstellen en bespreken van voortgangsrapportages en kostenoverzichten t.b.v. de stuurgroep.
“Het implementeren van een Security Management Systeem is meer dan alleen een softwarepakket installeren. Binnen de eigen organisatie (ProRail) is intensieve afstemming en communicatie nodig met afdeling ICT inzake de netwerkarchitectuur, de eigen beveiligingsorganisatie, de leverancier en externe adviseurs om gezamenlijk nieuwe beveiliging- en afhandeling protocollen op te stellen. Elke partij heeft zijn eigen belangen, het goed inleven in deze belangen en deze vertalen naar uitvoering en planning voorkomt miscommunicatie en geeft een duidelijke projectafbakening.”
Roy Wensveen, Project Manager Wensveen Vastgoedmanagement