Upgrade beveiliging ProRail

Upgrade beveiliging ProRail

Projectgegevens:

Periode: 2012-2014
Opdrachtgever: ProRail Facilitaire Zaken Projectenbureau
Functie: Projectmanager/gedelegeerd opdrachtgever
Projectvolume: Vertrouwelijk
Discipline: Civieltechnisch/Bouwkundig
Omgeving: Binnenstedelijk/Randstedelijk
Type bedrijf: Semi-overheid

Upgrade beveiliging van 10 verkeersleidingsposten. Binnen het project zijn de terreinverhardingen vervangen, hekwerken vervangen door “security” hekwerken, parkeerplaatsen aangepast, nieuwe poorten en speedgates geplaatst, camerabewaking aangebracht, toegangscontrole-techniek aangepast en geplaatst, de bouwkundige schil van het gebouw aangepast d.m.v. het vervangen van kozijnen en het plaatsen van cirlelocks.

Werkzaamheden:

  • Het definiëren van de projectopdracht en – doelstelling in overleg met de opdrachtgever, hierbij rekening houdend met geld, organisatie, kwaliteit, informatie, en tijd;
  • Het opstellen van het projectplan, investeringsvoorstel, programma van eisen en aanbestedingsstukken;
  • Het controleren en beoordelen van bestekken, begrotingen, werkopdrachten en proces- of projectplanningen.
  • Het inventariseren, beoordelen en selecteren van de inkoop van producten en diensten bij uitvoerende partijen, in overleg met de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop;
  • Toezien op het uitvoeren van het projectplan, monitoren en bijsturen.
  • Afstemmen projectvoortgang met het projectteam, stakeholders en de opdrachtgever;
  • Verzorgen van omwonenden informatieavonden;
  • Voorzitten van de bouwvergaderingen;
  • Het functioneel aansturen van de projectleiders;
  • Het periodiek opstellen en bespreken van voortgangsrapportages en kostenoverzichten t.b.v. de stuurgroep.
“Roy Wensveen is een projectmanager met een hands on mentaliteit en weet goed prioriteiten te stellen. Als er aanpassingen in de projecten moeten plaatsvinden is hij in staat deze creatief op te lossen, zonder daarbij de behoefte van de stakeholders uit het oog te verliezen. Zijn enthousiasme en gedrevenheid draagt in belangrijke mate bij aan een grotere betrokkenheid van de, door hem aan te sturen, projectleiders.”
Jaap Rog, Manager Projectenbureau FaZ ProRail
“Voorbereiding en het inventariseren van de risico’s is essentieel binnen dit project. De verkeerde uitvoeringsmethode kan zorgen voor het beschadigen van de vitale infrastructuur waardoor het treinverkeer stil komt te liggen. De financiële en maatschappelijke consequenties zijn hoog. Het werken in een organisatie waarin gewerkt wordt met vastgestelde procedures en richtlijnen lijkt soms omslachtig, maar schept duidelijke kaders om binnen te werken en de risico’s te minimaliseren.”
Roy Wensveen, Project Manager Wensveen Vastgoedmanagement